Variante avansate de joc:

1. Scheme reduse:

Schemele reduse reprezintă un stil particular de joc bazat pe variante combinate. Pe baza unor scheme predefinite, terminalul de joc elimină o mare parte din combinaţii însă păstrează majoritatea şanselor de câştig. Este o metodă bună de a juca mai multe numere cu un cost mult redus.

Participantul trebuie să bifeze între 7 şi 19 numere în zona 1 a biletului şi codul schemei reduse în zona 2 de joc (prima cifră a codului se va introduce în prima coloană iar cea de-a doua cifră, în cea de-a doua coloană). Codurile se pot obţine cu ajutorul uneltei de mai jos.

De reţinut că numărul de numere bifate în zona 1 de joc trebuie să coincidă cu codul schemei reduse. Pe un bilet se pot juca până la 4 scheme.

Preţul biletului se calculează înmulţind numărul de variante simple aflate pe bilet cu preţul oficial al unui bilet cu o variantă simplă.

Bilet de joc pentru Loto 5/40 cu exemplu de varianta redusa

Introduceţi aici câte numere aţi jucat iar unealta oferită de noi o să vă ofere codul terminalului asociat cu schema redusă jucată, numărul de variante simple rezultate din schema redusă şi din varianta combinată.

Numere jucate Cod Terminal Variante simple rezultate în sistem schemă redusă Variante simple rezultate în sistem variantă combinată
7 15 9 21
8 16 21 56
9 17 30 126
10 18 51 252
11 25 66 462
12 26 113 792
13 27 173 1.287
14 28 255 2.002
15 35 243 3.003
15 36 327 3.003
16 37 348 4.368
16 38 443 4.368
17 45 488 6.188
17 46 562 6.188
18 47 732 8.568
19 48 930 11.628

2. Variante combinate compuse:

Variantele combinate compuse se joacă pe 2 sau 3 dintre cele 4 zone de joc notate cu A, B, C şi D şi constau în compunerea a 2 sau 3 variante combinate obişnuite.

Pe scurt, variantele combinate compuse realizează variante simple prin alăturarea pe rând a tuturor combinaţiilor dintr-o zonă cu toate combinaţiile din celelalte zone.

O variantă combinată compusă trebuie să respecte următoarele reguli:

 • suma numerelor bifate în zonele 2 de joc ale fiecărei variante componente să fie egală cu 5
 • numerele bifate în zonele 1 să fie diferite
 • numărul de numere bifate în zona 1 de joc să fie mai mare decât numărul bifat în zona 2 de joc pentru fiecare dintre variantele componente
 • variantele componente să fie situate în zone vecine pe biletul de joc.

Bilet de joc pentru Loto 5/40 cu exemplu de varianta combinata compusa

Preţul unui bilet se calculează prin înmulţirea numărului de variante simple din cadrul unei variante compuse cu preţul oficial al unui bilet cu o variantă simplă.

Introduceţi aici câte numere aţi jucat iar unealta oferită de noi o să vă ofere numărul de variante simple componente ale variantelor combinate de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere rezultate din varianta combinată aleasă.

Variante combinate de 1 număr
1
Variante combinate de 2 numere
-
Variante combinate de 3 numere
-
Variante combinate de 4 numere
-
Variante combinate de 5 numere
-

3. Combinații cap de pod:

Combinaţiile cap de pod reprezintă un stil particular de joc bazat pe variantele combinate compuse.

Varianta cap de pod cea mai simplă se joacă prin marcarea a patru numere în zona 1A de joc plus numărul 4 în zona 2A de joc şi restul de 36 în zona 1B de joc plus numărul 1 în zona 2B de joc. Aşadar vor fi generate 36 de variante simple prin alăturarea celor patru numere bifate în prima zonă cu fiecare dintre celelalte 36 de numere.

Pentru a juca mai mult de patru numere, participantul va trebui să completeze şi zona 1C de joc sau 1D de joc cu aceleaşi numere ca zona 1A de joc.

Bilet de joc pentru Loto 5/40 cu exemplu de varianta cap de pod (a)

Înţelegând toate variantele de joc şi ţinând cont de faptul ca biletul de Loto 5 din 40 este format din 4 zone de joc (A,B,C şi D), pe un astfel de bilet pot exista următoarele posibilităţi de joc:

 1. Până la 4 variante simple
 2. Până la 4 variante combinate
 3. Până la 4 scheme reduse
 4. Până la 2 variante combinate compuse pe două zone de joc(A şi B şi/sau C şi D)
 5. O variantă combinată compusă pe trei zone de joc (A, B şi C)
 6. Până la 2 combinaţii cap de pod de 4 numere
 7. O variantă cap de pod cu mai mult de 4 numere
 8. Orice combinaţie posibilă a primelor 7 puncte menţionate mai sus