Variante avansate de joc:

1. Scheme reduse:

Schemele reduse sunt variante combinate din care terminalul de joc elimină o mare parte din combinaţiile pe baza unor scheme predefinite cu o scădere minimă a şanselor de câştig. Aşadar, se pot juca mai multe numere cu un cost mult redus.

La fel ca în cazul variantelor combinate, jucătorul trebuie să bifeze 9, 10, 11, 12 sau 16 numere în zona 1 de joc a biletului şi codul schemei reduse în zona 2 de joc (prima cifră a codului în prima coloană iar cea de-a doua cifră în cea de-a doua coloană). De reţinut că numărul de numere bifate în zona 1 de joc trebuie să coincidă cu codul schemei reduse.

Jucătorul trebuie totuşi să cunoască codurile schemelor predefinite în terminalul de joc. Pe un bilet se pot juca până la 3 scheme reduse în zonele de joc (1 şi 2 A, B şi/sau C).

Bilet de joc pentru Loto 6/49 cu exemplu de varianta redusa

Preţul biletului se calculează înmulţind numărul de variante simple aflate pe bilet cu preţul oficial al unui bilet cu o variantă simplă.

Introduceţi aici câte numere aţi jucat iar unealta oferită de noi o să vă ofere codul terminalului asociat cu schema redusă jucată, numărul de variante simple rezultate din schema redusă şi din varianta combinată.

Numere jucate Cod Terminal Variante simple rezultate în sistem schemă redusă Variante simple rezultate în sistem variantă combinată
9 48 12 84
10 49 15 210
10 50 30 210
11 56 66 462
12 57 22 924
12 58 132 924
16 59 112 8008

2. Variante combinate compuse:

Variantele combinate compuse se joacă pe două sau trei dintre zonele de joc notate cu A, B şi C şi constau în compunerea a două sau trei variante combinate obişnuite.

Un bilet cu o variantă combinată compusă se completează în felul următor:

În fiecare dintre zonele de joc 1A şi 1B se bifează mai puţin de 6 numere. În zonele de joc 2A şi 2B se menţionează câte din numerele bifate în zona 1 de joc să fie luate în calcul în fiecare variantă generată.

Terminalul va genera toate variantele de „n” numere bifate în zona de joc 1A („n” fiind numărul declarat în zona de joc 2A) şi va alătura la fiecare toate variantele de „m” numere bifate în zona de joc 1B („m” fiind numărul declarat în zona de joc 2B).

O variantă combinată compusă trebuie să respecte următoarele reguli:

 • suma numerelor bifate în zonele 2 de joc ale fiecărei variante componente să fie egală cu 6
 • numerele bifate în zonele 1 să fie diferite
 • numărul de numere bifate în zona 1 de joc să fie mai mare decât numărul bifat în zona 2 de joc pentru fiecare din variantele componente
 • variantele componente să fie situate în zone vecine pe biletul de joc. (A şi B sau B şi C sau A, B şi C)
Bilet de joc pentru Loto 6/49 cu exemplu de varianta combinata compusa (a)

Preţul unui bilet fără scheme reduse se obţine prin înmulţirea a două sau trei valori obţinute din unealta următoare cu preţul oficial al unui bilet cu o variantă simplă. Valorile menţionate reprezintă numărul de variante simple ale fiecărei variante combinate din care este alcătuită varianta combinată compusă.

Introduceţi aici câte numere aţi jucat iar unealta oferită de noi o să vă ofere numărul de variante simple componente ale variantelor combinate de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere rezultate din varianta combinată aleasă.

Număr de numere jucate

Variante combinate de 1 număr
1
Variante combinate de 2 numere
-
Variante combinate de 3 numere
-
Variante combinate de 4 numere
-
Variante combinate de 5 numere
-

Variantele combinate compuse pot să conţină şi scheme reduse predefinite.
Asta înseamnă că o variantă combinată compusă poate fi creată şi prin compunerea de scheme compuse cu variante combinate şi/sau alte scheme compuse.

De exemplu în varianta din imagine a fost alcătuită o varianta combinată compusă din 2 scheme reduse şi o variantă combinată.

Bilet de joc pentru Loto 6/49 cu exemplu de varianta combinata compusa (b)

Trebuie reţinut că nu se poate folosi unealta precedentă întrucât codurile redate sunt diferite de cazul actual când trebuie obţinute codurile pentru schemele reduse predefinite.

Introduceţi aici câte numere aţi jucat iar unealta noastră o să vă ofere codul terminalului asociat cu schema redusă predefinită jucată, numărul de variante simple rezultate din schema redusă şi din varianta combinată şi numerele alese din variantă.

Numere jucate
Cod Terminal
Variante simple rezultate în sistem schemă redusă
Variante simple rezultate în sistem variantă combinată
Numere alese din variantă
10 10 5 45 2
12 16 6 66 2
14 17 7 91 2
16 18 8 120 2
18 19 9 153 2
20 20 10 190 2
7 26 7 35 3
9 27 12 84 3
13 28 26 286 3
15 29 35 455 3
19 30 57 969 3
21 36 70 1.330 3
25 37 100 2.300 3
8 38 14 70 4
10 39 30 210 4
16 40 140 1.820 4
20 46 285 4.845 4
32 47 1.240 35.960 4

Preţul unui bilet cu scheme reduse se obţine prin înmulţirea a două sau trei valori obţinute din unealta de mai sus, cu preţul oficial al unui bilet cu o variantă simplă. Valorile menţionate reprezintă numărul de variante simple ale fiecărei scheme din care este alcătuită varianta combinată compusă.

3. Combinații cap de pod:

Combinaţiile cap de pod sunt o variaţie a variantelor combinate compuse. Cea mai simplă variantă cap de pod, se joacă prin bifarea a cinci numere în zona de joc 1A plus numărul 5 în zona de joc 2A şi restul de 44 în zona de joc 1B plus numărul 1 în zona de joc 2B. Astfel terminalul de joc va genera 44 de variante simple. Cele 5 numere bifate în prima zonă (varianta combinată de 5 numere luate câte 5).

În cazul în care participantul doreşte să joace mai mult de 5 numere, acesta va trebui să completeze şi zona de joc 1C cu aceleaşi numere ca zona de joc 1A.

Preţul biletului se calculează înmulţind numărul de variante simple aflate pe bilet cu preţul oficial al unui bilet cu o variantă simplă.

Bilet de joc pentru Loto 6/49 cu exemplu de varianta cap de pod (b)

Înţelegând toate variantele de joc şi având în vedere că biletul Loto 6 din 49 este format din 3 zone de joc (A, B şi C), pe un bilet se pot alcătui următoarele posibilităţi de joc:

 1. Până la 3 variante simple
 2. Până la 3 variante combinate
 3. Până la 3 scheme reduse
 4. O variantă cap de pod cu 5 numere
 5. O variantă combinată compusă pe 2 zone de joc (A şi B sau C şi D)
 6. Orice combinaţie a primelor 5 variante menţionate mai sus
 7. O variantă cap de pod cu mai mult de 5 numere
 8. O variantă combinată compusă pe 3 zone de joc (A, B şi C)